Sinop Lakerda Festivali 2023
17-19 Kasım 2024

3004. Yıl

sinop lakerda festivali

BAŞVURU FORMU
YARIŞMA KURALLARI

3004 YILLIK GELENEK

Bilimsel adı Sarda Sarda  olan ve ülkemizde bolca bulunan “Palamut” aslen uskumru ve orkinosu içeren bir familyadandır. Sürüler halinde yaşar. Pulsuz, siyah etli, sırtı çizgili, karnı gümüş renginde göçmen bir balıktır. Uzunluğu bir metreye varan akrabaları vardır. Bu familyanın mensupları bütün denizlerimizde görülmekle birlikte en lezzetlileri Karadeniz ve Marmara’da avlanananlardır. Boyuna göre aldığı isimler farklıdır: 10 cm kadar Vanoz-Gaco / 10-25 cm Çingene Palamudu / 30-35 cm Palamut / 40-45 cm Kestane Palamudu / 50-55 cm Zindandelen / 55-60 cm Torik / 65-70 Altıparmak / 70 cm ve üstüne Peçuta denir.

 

Torik ve ondan büyükleri çok yağlıdır. Bu nedenle tuzlama ve lakerda yapımında tercih edilirler. Yetişkin bir Palamut’un baştan kuyruğa doğru muntazam çizgiler halinde giden, dördü koyu, üçü açık, menevişli, toplam yedi adet bandı bulunur. Yakın akrabalarındaki gibi karın civarında da benekler görülmez. Palamut avı legal olarak Eylül 1 itibariyle başlar. En lezzetli zamanı da Eylül başından Şubat ortalarına kadardır.

Sinop lakerdası için standartların belirlenmesi ve iç pazarda Sinop lakerdası markasını bilinirliğinin ve ticaretinin arttırılarak uluslar arası pazarlara açılmasını sağlamak, 3 bin yıllık bir liman şehri olan Sinop’ta deniz ürünleri gastronomisini geliştirmektir.

Nitekim 2019 Lakerda Festivalinden sonra oluşan farkındalık sayesinde Sinop Lakerda’sına coğrafi işaret alınması çalışmaları devam etmektedir.

1000
Yıllık Gelenek
+1000
Ziyaretçi
+5
Yarışmacı
20
Özel Davetli

 

2023 SİNOP LEKARDA FESTİVALİ KATILIM FORMU

Yarışmamız sonlanmıştır.