Sinop Lakerda Festivali 2023
17-19 Kasım 2023

3004. Yıl

sinop lakerda festivali

BAŞVURU FORMU
YARIŞMA KURALLARI

3004 YILLIK GELENEK

Bilimsel adı Sarda Sarda  olan ve ülkemizde bolca bulunan “Palamut” aslen uskumru ve orkinosu içeren bir familyadandır. Sürüler halinde yaşar. Pulsuz, siyah etli, sırtı çizgili, karnı gümüş renginde göçmen bir balıktır. Uzunluğu bir metreye varan akrabaları vardır. Bu familyanın mensupları bütün denizlerimizde görülmekle birlikte en lezzetlileri Karadeniz ve Marmara’da avlanananlardır. Boyuna göre aldığı isimler farklıdır: 10 cm kadar Vanoz-Gaco / 10-25 cm Çingene Palamudu / 30-35 cm Palamut / 40-45 cm Kestane Palamudu / 50-55 cm Zindandelen / 55-60 cm Torik / 65-70 Altıparmak / 70 cm ve üstüne Peçuta denir.

 

Torik ve ondan büyükleri çok yağlıdır. Bu nedenle tuzlama ve lakerda yapımında tercih edilirler. Yetişkin bir Palamut’un baştan kuyruğa doğru muntazam çizgiler halinde giden, dördü koyu, üçü açık, menevişli, toplam yedi adet bandı bulunur. Yakın akrabalarındaki gibi karın civarında da benekler görülmez. Palamut avı legal olarak Eylül 1 itibariyle başlar. En lezzetli zamanı da Eylül başından Şubat ortalarına kadardır.

Sinop lakerdası için standartların belirlenmesi ve iç pazarda Sinop lakerdası markasını bilinirliğinin ve ticaretinin arttırılarak uluslar arası pazarlara açılmasını sağlamak, 3 bin yıllık bir liman şehri olan Sinop’ta deniz ürünleri gastronomisini geliştirmektir.

Nitekim 2019 Lakerda Festivalinden sonra oluşan farkındalık sayesinde Sinop Lakerda’sına coğrafi işaret alınması çalışmaları devam etmektedir.

1000
Yıllık Gelenek
+1000
Ziyaretçi
+5
Yarışmacı
20
Özel Davetli

 

2023 SİNOP LEKARDA FESTİVALİ KATILIM FORMU

SİNOP LAKERDA FESTİVALİ 2023
LAKERDA LEZZET YARIŞMASI KURALLARI • 1. Lakerda yarışması, Sinop’ta 3004 yıllık geleneğin, hem kültürel olarak paylaşılması ve hem de ekonomik değere dönüşmesi için bir farkındalık yaratma ve tanıtım amacıyla düzenlenmektedir. Amacımız, evlerde veya işyerlerinde yapılan lakerda ve diğer balık tuzlama ürünlerinin tanıtılması ile bu geleneğin geleceğe taşınması, bilginin çoğalması ve pazar değeri olan ürünlere dönüştürülerek balığın değerinin artırılmasıdır.

 • 2. Yarışma için oluşturulan jüri gerek damak zevki ve gerekse deneyimi ile en kaliteli ürünü seçebilecek nitelikte insanlardan oluşacaktır. En fazla 5 kişilik bir jüri oluşturulacaktır.
  Yarışmamız esasen bir lezzet yarışmasıdır. Ancak lezzeti belirleyen sadece tat değildir. Genel görünüm, renk, tekstür ve koku gibi özellikler de dikkate alınacaktır.

 • 3. Yarışmacılar başvurularını 16 Kasım 2023 tarihine kadar www.sinoplakerdafestivali.com web sayfası üzerinden doldurulacak form üzerinden yapacaktır.

 • 4. Yarışmacılar 19 Kasım 2023 tarihinde sabah saat 09:00-10:00 atasında, en az 2 parça takoz lakerdayı daha sonra bildirilecek yere getirmelidir. Yarışmacılar sadece kendi hazırladıkları lakerda ile yarışabilirler.

 • 5. Lakerda’lar teslim alındıktan sonra hepsine bir numara verilecek, Jüri de bu numaraya göre puan verecektir. Hangi lakerda’nın kime ait olduğunu sadece yarışma yöneticileri bilecektir.

 • 6. Lakerda’lar beyaz bir porselen tabakta, streçlenerek kapatılmış olarak teslim edilecektir. İkram için fazla getirilen Lakerda var ise kavanozda getirilebilir. Yarışmacıların teslim edecekleri lakerdaları tadım dışındaki özellikleri de düşünerek seçmeleri ve tabağa soğan vb malzeme koymamaları önemlidir.

 • 7. Yarışma iki aşamada gerçekleştirilecektir. Birinci aşamada tadım yapılmayacak, genel görünüm, doku, tekstür ve koku özelliklerine göre puanlama yapılarak finale en fazla 10 (On) yarışmacı kalacak şekilde sıralama yapılacaktır. Yarışmacıların teslim edecekleri lakerda üzerinde hiçbir işlem yapılmadan jüriye sunulacaktır.
  Bir takoz bütün olarak sergilenecek, diğer parçası ise tadım amaçlı olarak 5-10 küçük lokmaya ayrılacak büyüklükte olacaktır. Eğer Yarışmacı Lakerdayı küçük parçalar şeklinde hazırlamışsa 5 kişinin tadım yapacağı miktarda dilimlenmiş Lakerdayı yanında getirmesi gerekecektir.

 • 8. Lakerda’ların Jüri’ye sunumunu yarışma görevlileri yapacaktır. Dilimlenmeden gelen lakerdalar yarışma görevlileri tarafından dilimlenecektir.

 • 9. Artan lakerdalar yarışmayı izleyen kişilere ve misafirlere ikram edilecektir. İsteyen yarışmacılar ikram etmek üzere daha çok lakerdayı yanlarında getirebilir.

 • 10. Jürinin eleme yapacağı yer ve saat daha sonra duyurulacaktır. Final ise Buzhane binasında öğleden sonra yapılacaktır.

 • 11. Yarışma’da:


• Birinci olan yarışmacıya 30.000 TL (OTUZ BİN TL)
• İkinci olan yarışmacıya 20.000 TL (YİRMİ BİN TL)
• Üçüncü olan yarışmacıya 10. 000 TL (ON BİN TL) ödül verilecektir.

 • 12. Yarışmada ödül verilmeye değer yeterli sayıda Lakerda olmaması durumunda Jüri daha az sayıda ödül verilmesine ya da hiç ödül verilmemesine karar verebilir.

 • 13. Yarışmaya 10 başvurudan az sayıda başvuru olması durumunda, Festival komitesi yarışmayı iptal edebilir.